Vedsko učenje i Hare Krišna pokret


Centar za vedske studije Zagreb › zanimljivosti › vedsko-uchenje-i-hare-krishna-pokret

Hare Krišna pokret je žargonski naziv za Međunarodno društvo za svjesnost Krišne (engleska kratica ISKCON). Osnovao ga je 1966. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, jedan od najznačajnijih predstavnika vedske duhovne misli. ISKCON je kod nas registriran kao Međunarodno društvo za svjesnost Krišne u Hrvatskoj.

Radi se o autentičnoj školi duhovne misli unutar jedne od 4 drevne izvorne škole koje već tisućama godina prenose vedsku duhovnu misao. Ime te škole jest Brahma Madva Gaudiya škola.

Riječ veda ima korijen u sanskritskoj riječi vit - znanje. Sanskrit je jedan od najstarijih jezika svijeta i proučava se na mnogim sveučilištima uključujući i zagrebački filozofski fakultet, odsjek indologije. Korijen je indoeuropskih jezika u kojeg spada i hrvatski jezik.

SVRHA I MISIJA

Glavna svrha nastanka Hare Krišna pokreta jest prenošenje duhovnog znanja koje se naziva Sanatana dharma - znanost o prirodnoj karakteristici živog bića, o bogu i njihovom odnosu, u skladu s učenjima drevnih vedskih spisa, poglavito Bhagavad-gite i Šrimad Bhagavatama.

Kreiranje samodostatnih zajednica u kojima se ovo znanje primjenjuje na iskustven način s ciljem stvaranje duhovnog ozračja i vrijednosti u društvu koje će poticati ljude na duhovna iskustva, kako bi se uspostavila ravnoteža u svijetu za sveopće dobro.

DUHOVNA ZNANOST - SANATANA DHARMA

Ova znanost govori o duhovnom porijeklu života i krajnjem smislu postanka i života u ovom svijetu, odnosno o krajnjoj potrebi svakog živog bića, a to je da Voli i bude Voljeno. Sanatana dharma nije religija određene grupe ljudi kao što u svom izvornom obliku to nisu niti kršćanstvo, niti islam. Sanatana dharama je duhovna znanost koja obuhvaća i teologiju i filozofiju.

Filozofija bez religije jest spekulacija, a religija je bez filozofije sentiment ili dogma.

Dakle, Sanatana dharma otjelovljuje i Aristotelov i Sokratov pristup znanju gdje se smatra da su filozofija odnosno teologija (metafizika) najvažnije znanosti.

Međutim ova vrsta znanosti osim uobičajene metode koju poznaje zapadni koncept akademije (koji nažalost ne slijedi svog osnivača Platona i koji se temelji isključivo na raciju i sve više služi svrsi konzumerizma, a ne razumijevanja krajnje svrhe), kako bi bila shvaćena ili apsolvirana zahtjeva i spremnost proučavatelja na vlastitu transformaciju svjesnosti i srca. Ovdje ne govorimo o organu srca, već o duhovnim emocijama i duhovnoj inteligenciji koje su superiornije od uobičajene funkcije inteligencije da diskriminira, analizira i promišlja, iako ove funkcije nikako nisu isključene iz samog procesa spoznaje čiji je krajnji rezultat IDENTIČNO ISKUSTVO - onom opisanom u knjigama kao što je Bhagavat Purana. To iskustvo, potvrđeno vedskim spisima postaje empirija odnosno znanstveni opit.

Uz opis Boga, živog bića i njihovog odnosa Sanatana dharma opisuje i prirodu (prakriti) - duhovnu i materijalnu, vrijeme (kala), aktivnosti (karma) te njihovu interakciju.

Iz veda saznajemo da je živo biće (mi) vječni nematerijalni element, sastavni djelić i čestica Boga, puno znanja, vječnosti i blaženstva.

Kratko objašnjenje:

Sve što činimo, činimo kako bismo postali sretni (blaženstvo), i željeli bismo to iskustvo stalno (vječnost) - nitko ne želi umrijeti, pokušavamo produžiti mladost i čim duže uživati, jer intuitivno osjećamo da je to prirodno, međutim to nije moguće kroz medij tijela koje će jednog dana sigurno umrijeti). Znanje se odnosi na potpunu osviještenost (čim više znanja imamo mogućnosti za uživanje su veće).

Iskustvo blaženstva, odnosno sreće moguće je zadovoljenjem esencijalne potrebe koju svi imamo, a to je kao što smo rekli da volimo i budemo voljeni, no preduvjet za to jest potpuna sloboda i razumijevanje da je ljubav nesebično djelovanje za vječnu dobrobit drugih. Kao što je Ivan Leo Lemo rekao: "Tu vječnu ljubav najvećeg intenziteta moguće je iskusiti jedino u odnosu s Bogom sve ostale ljubavi su divne i veličanstvene kompenzacije te ljubavi."

Pjevanje Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, vjerodostojna je i autentična drevna metoda kojom postižemo slobodu, uzdižemo svjesnost i budimo uspavanu Ljubav prema Bogu.

Što je sloboda i od čega se treba osloboditi, podučava nas Bhagavad-gita, opisujući odnos živog bića i materijalne prirode. Odnosno kako živo biće u dodiru s materijalnim tijelom dolazi pod utjecaj guna materijalne prirode. Etimološko značenje pojma guna jest uže (veza) i odlika. Gune su suptilna užad koja živo biće čine uvjetovanim djelovati na određeni način. To znači da dok god nismo oslobođeni tog utjecaja teško je govoriti o stvarnoj slobodi, unatoč snažnoj potrebi za slobodom (sloboda misli, sloboda djelovanja, sloboda spolova, slobodna ljubav itd.). Ta je sloboda preduvjet za ispunjenje krajnje potrebe svih živih bića - Voljeti i biti Voljen.

FILOZOFSKO TEOLOŠKO OBJAŠNJENJE

Materijalni svijet odnosno život se pokreće zahvaljujući spoju duše i 24 materijalna elementa koji uključuju i tri suptilna, ali također materijalna elementa (um, inteligencija i ego). Materijalnim elementima upravljaju gune na slijedeći način:

Sveukupnost materijalne energije odnosno cjelokupni uzrok kozmičkog očitovanja naziva se Mahat tattva. Svevišnja božanska osoba je izvor svih živih bića, materijalna energija u dodiru s živim bićima kreira cjelokupnu kreaciju. Spoj živih bića i materijalne energije kreira živa bića različitih životnih vrsta. BG 14.5. "Materijalna se priroda sastoji od tri gune - vrline, strasti i neznanja. Kada vječno živo biće dođe u dodir s materijalnom prirodom te ga gune uvjetuju."

Rekli smo također da guna znači i odlika, sljedeći stihovi opisuju glavne karakteristike svake gune.

Vrlina - Satva je čistija od svih i prosvjetljuje živa bića i oslobađa ih od krivog - grešnog djelovanja i vezuje nas osjećajem sreće i znanja.

Strast - Rajas nastaje iz neograničene želje i žudnje i vezuje živo biće materijalističkim koristoljubivim djelovanjem. Posljedice utjecaja te gune su žudnja i jadikovka.

Tama - Tamas (neznanje) nastaje iz neznanja i obmanjuje sva živa bića. Posljedice utjecaja te gune su ludilo, nemar, spavanje.

PRIMJER:

S obzirom na utjecaj guna živa bića će potrebu za srećom pokušati ostvariti na različite načine. Iako se princip guna može preslikati na sva živa bića dat ću primjere za ljudsku vrstu jer nam je najrelevantniji.

Vrlina

- ljudi u vrlini sreću ostvaruju najčešće kroz uživanje u filantropskim aktivnostima služenja drugih, nesebičnost, kroz uživanje u umjetnosti, u blagoj, vrlo ukusnoj hrani koja je svježa i vegetarijanska, daje snagu, zdravlje, sreću, zadovoljstvo i produžuje život. Ljudi u vrlini uživaju u smirujućoj i glazbi u skladnim odnosima, vrlo reguliranim i čistim životnim navikama.

Strast

- ljudi pod utjecajem strasti nalaze zadovoljstvo u plodovima teškog i napornog rada, jako žude za čim većim rezultatima rada i jako su vezani za iste. Uživaju u premasnoj, preslanoj, ljutoj, kiseloj i jako slatkoj hrani, koja je uzrok bolesti i bijede. Prenaglašena ili nezasitna seksualna potreba je također jedan od primarnih oblika zadovoljstva takovih osoba. Rezultat djelovanja pod utjecajem strasti jest privremeni osjećaj zadovoljstva, no krajnji rezultat je patnja jer se iz gune strasti rađa pohlepa i požuda, zavist i ljubomora, koje su sveproždirući neprijatelji ovoga svijeta jer iz njih nastaju eksploatacije, ratovi, konzumerizam, želja za posjedovanjem dobara i ljudi. Uživaju u glasnoj i senzualnoj glazbi.

Neznanje (tama)

- ljudi pod utjecajem tame uživaju u samosažaljenju, u nasilju i patnjama drugih, u prekomjernom spavanju, u intoksikaciji i različitim destruktivnim aktivnostima. Uživaju u hrani koja je trula ili se raspada, koja je skuhana više od tri sata prije jela, a nekada i tri dana i koja se sastoji od nedodirljivih supstanci. Rezultat utjecaja gune neznanja jest ludilo, depresija, apatija, glupost, iluzija, destrukcija i samodestrukcija.

Ponekad se utjecaj određenih guna vidi jako istaknuto, ali najčešće je pomiješan s istaknutim utjecajem određene gune. Čak je i dan podijeljen na gune. Svitanje - vrlina, dnevni sati - strast, noćni sati - neznanje. Moguće je primijetiti te promjenljive utjecaje na osobama u čijim životima dominira specifična guna.

Hare Krišna sljedbenici nisu imuni na ovaj utjecaja samom pripadnošću zajednici čiji cilj jest duhovna spoznaja.

ŽIVOT MODERNOG ČOVJEKA I "HARE KRIŠNA MITOLOGIJA"

Iz gore navedenog je vrlo očigledna relevantnost i aktualnost vedskog znanje u svakodnevnom životu bilo kojeg čovjeka.

PRIMJER

U poslovnom svijetu strast je nužan čimbenik za postizanje rezultata, međutim ako je strast vođena razumom (vrlina), krajnja posljedica ne mora nužno biti bijeda. Stoga je najsigurniji put, put duhovnosti ili znanja koji je iznad čak i vrline jer je takvo djelovanje uvijek namijenjeno dobrobiti svih i pruža transcendentalnu, duhovnu, trajnu sreću.

S druge strane imamo primjere fascinantnih tehnoloških dostignuća moderne civilizacije koji nam naizgled omogućuju tako puno, lagodan i ugodan život, mogućnost za još većim napretkom. No ako analitički i iskreno promatramo povijesni razvoj te lagodnosti vidjet ćemo da prosperitet zapada ostavlja tragične posljedice na tri četvrtine čovječanstva. Obilje zapada je nastalo na teškom genocidu (uništenje civilizacija Inka, Azteka, Maja, Sjevernoameričkih Indijanaca, Afričkih robova) i okrutnom izrabljivačkom kolonijalizmu čije posljedice i dan danas osjećaju mnoge zemlje Afrike i Azije. Strategije i diskusije o razvojnim projektima pomoći, o borbi za ljudska prava nikada neće popraviti učinjenu štetu. Jednako tako možemo vidjeti kako i sam zapad postaje žrtvom destrukcije uzrokovane strašću i neznanjem, u obliku strašnih društvenih poremećaja, kao što su dekadencija svake vrste u formi pedofilije, nasilja, zlostavljanja žena, djece, prostitucije, kriminala svih oblika, zlouporabe droga, rasturenih obitelji i životnih vrijednosti.

PRAKTIČNO RJEŠENJE ZA OVE PROBLEME:

Svaka duhovna tradicija nudi praksu kojom je moguće uzdići svjesnost i povećati kvalitetu života. Cilj Hare Krišna pokreta nije preobratiti ljude na drugu vjeru, već ih potaknuti da u bilo kojoj tradiciji koja im je bliska postanu duboki i misaoni i primjene učenja izvornih učitelja kao što su Isus Krist, Muhamed, Buda itd.

Ukoliko netko ozbiljno proučava autentičnu duhovnost transformacija srca i ljubav prema Bogu sigurno će se dogoditi i tada nema govora o osjećaju neprijateljstva ili konkurencije prema sljedbenicima drugih tradicija. Praktično iskustvo te Ljubavi nije otuđenje, već osjećaj bliskosti ne samo sa svim ljudima, već i sa svim živim bićima. Posljedica toga je trajan osjećaj zadovoljstva i mira. U suprotnom tu potrebu za zadovoljstvom uvjetovani gunama pokušat ćemo nadomjestiti nezasitnim ugađanjem osjetilima pokušavajući posjedovati što više i to je temeljni uzrok svih problema ovog svijeta, svog nasilja, netolerancije, eksploatacije, uništavanja i tako dalje.

Bhagavad-gita izgovorena je Arjuni kako bi razumio da, iako je borba odnosno rat na Kuruksetri neizbježan jer je u pitanju tvrdoglava borba zla protiv dobra,njegova rezignacija neće riješiti problem jer će tada pobijediti zlo. Rješenje je u tome da na temelju pravilnog razumijevanja prirode (duhovne i materijalne) i svijeta, on kao kralj, ratnik ima dužnost djelovati kako bi zaštitio načela dobrog bez vezanosti za uživanje u rezultatima (slava, moć, obilje, kraljevstvo). Točnije, on mora djelovati kao sluga Boga i svih živih bića. Sanskritski sinonim za kralja jest kšatrija, onaj koji štiti stanovnike (od povreda, nasilja, bezbožnosti, neimaštine) i to ne samo ljude već sve stanovnike kraljevstva. Stoga kroz primjer Arjune možemo naučiti kako svoju profesiju i svoje dužnosti produhoviti i učiniti ih službom za Boga od koje će svi imati dobrobit. U poslovnom smislu takovo djelovanje uključuje najvišu razinu odgovornosti, posvećenosti, predanosti i moralnosti, no implicira i nuždu i odgovornost poslodavaca da također djeluju u tom duhu.

Proučavajući Bhagavad-gitu naučit ćemo stvarnu umjetnost življenja na način da se družimo s gunom vrline. Druženje određuje osobine, želje, navike, karakter i na koncu našu sudbinu.

U onoj mjeri u kojoj su ljudi povezani s Bogom u toj mjeri se povećava kvaliteta Ljubavi među njima i ne isključuje i načelo erosa među partnerima. Nažalost, Ljubav je najčešće zamijenjena požudom, odnosno pohotom čije su glavne karakteristike sebičnost i iskorištavanje.

Ako naučimo živjeti u vrlini, dobivamo mogućnost najsretnijeg i najmirnijeg života u ovom svijetu, no to nije krajnja poruka Veda.

ESENCIJALNA PORUKA VEDA:

Krajnja poruka veda jest Bhakti rasa, neslućeno zadovoljstvo draži Ljubavne razmjene s Krišnom (ime boga koje znači onaj koji svojom ljupkošću i Divnošću privlači sva živa bića). Bhakti rasa, duhovna znanost koju možemo naučiti kroz metodologiju Bhakti-yoge koja je zapravo esencijalna tema vedske literature kao što je Bhagavad-gita, a poglavito Šrimad Bhagavatam (Bhagavat Purana) Vyasadevin prirodni komentar na Vedanta sutru.

Bhakti - ljubavna predanost Bogu u jednom od pet odnosa s Njim (neutralni odnos, odnos sluge, prijateljski odnos, roditeljski odnos, bračni, odnosno ljubavni odnos).

Yoga ima isto značenje kao i riječ religija, što znači povezati se s Bogom.

Duhovna praksa Bhakti-yoge te proučavanje i razumijevanje znanosti o istoj, način je za dostizanje istinske slobode, a najdjelotvorniji način za razumijevanje jest naučiti slušati (i čitati) ovu duhovnu znanost s velikom pažnjom od samospoznatih duša. To će rezultirati intenzivnom željom da naučimo i primijenimo ovo znanje. Rezultat žarke želje da slušamo je da će Krišna kao nad duša i dobronamjernik svih (kojeg mi najčešće nazivamo savješću, intuicijom, šestim čulom ili dobrim glasom u srcu) postupno iz našeg srca ukloniti žudnju za materijalističkim eksploatatorskim zadovoljstvima.

Stoga redovnim slušanjem duhovne poruke Bhagavatama, slušanjem od prosvijetljenih duša i služenjem njihove prosvjetiteljske misije, u našem srcu će se rasplamsati ljubavna predanost prema Bogu i želja da ga služimo jer će tim znanjem biti zapravo probuđen naš zaboravljeni odnos Ljubavne predanosti.

Osoba koja je probudila taj zaboravljeni odnos s Bogom budući da ima razumijevanje da je u tijelu svakog živog bića kvalitativno ista duhovna iskra - duša, djeluje uvijek za sveopće dobro i u vedama se takova osoba naziva Bhaktom (čovjek koji je svoj život posvetio služenju boga s Ljubavnom predanošću). Takva osoba koristi samo ono što joj je potrebno, nije zavidna, i prijatelj je i dobronamjernik svih živih bića.

Budući da je situiran na razini nepomućene vrline takav bhakta nikada nikoga ne povređuje.

Citat Bhaktivedante Swamija Prabhupade - Bhakte učitelja koji je preveo vede sa sanskrita na engleski i uz pomoć svojih učenika na preko 50 jezika svijeta: "Bhakta nije niti glup niti strastven. Onaj tko je glup, strastven i povređuje druge nije bhakta (sluga) Gospodina ma koliko god se trudio reklamirati se kao takav oblačeći odjeću svetih ljudi."

Mislim da je ovo divan životni izazov kojem se vrijedi strastveno prepustiti.

VEDSKA LITERATURA:

Vede su drevni zbornici znanja i smatraju ih najstarijim zapisima na planetu Zemlji, govore o svim kategorijama znanja. Podijeljene su u tri grupe:

1. SHRUTI - ova grupa obuhvaća zapisane tekstove. Postojala je samo jedna veda koju je sam autor Dvaipayana Vyasa podjelio na 4 - Sama, Yajur, Rig i Atharva. Ove 4 vede autor Vyasa je kompilirao i u formu sutri (kratkih mudrosti) koje su poznate kao vedanta sutra i također je napisao Bhagavat puranu Šrimad Bhagavatam (kraljevsku knjigu ili knjigu svih knjiga) kao prirodni komentar Vedanta sutre. Bhagavat purana se naziva knjigom svih knjiga jer opisuje najvažniji aspekt znanja koji se naziva Sanatana dharma - znanje o vječnoj prirodi ili karakteristici živog bića i odnosu živog bića s Bogom.

Naravno postoji još jako puno vedskih tekstova kao što su brahmane, aranyake i upanišade (više od 108 knjiga).

2. SMRITI (znanje koje je prenošeno usmenim putem). Vedska povijest kaže da su vede prvi puta zapisane prije nešto više od 5000. g. Do tada se ovo znanje prenosilo visoko kvalificiranim osobama koje su imale sposobnost fotografskog pamćenja.

U ovu kategoriju spadaju ITIHASE - epovi kao što su Mahabharata, Ramayana i Bhagavad-gita kao centralni dio najvećeg epa na planeti Mahabharate, ova tri djela spadaju među sto najvažnijih književnih djela na svijetu. Zatim u ovu grupu spadaju i 18 PURANA koje su podijeljene u tri kategorije po 6, zatim 18 podtekstova purana i DHARMA SASTRE - knjige o moralu, kao što su Manu samhita, Visnu smriti i Dharma smriti.

3. SUTRE (aforizmi)

Vedanta Sutra, Dharma Sutra, Shautra Sutra, Griya Sutra

4. DRUGE KATEGORIJE - koje uključuju podvedsko znanje, kao što su:

Ghandarva veda - znanost o glazbi i umjetnosti
Ayur veda - holistički život i medicina
Dhanur veda - znanosto upravljanju i ratovanju
Vastu veda - uređenje prostora
Jyotis - astrologija.

Nadamo se da će ovaj pregled biti poticaj za dublje istraživanje najvažnije teme za svakoga od nas.

Sundarananda das (Tomislav Klasnić)


‹‹ Prethodni članak: Vandana Shiva

›› Sljedeći članak: Pjevanje Hare Krišna maha-mantre

SADRŽAJ RUBRIKE

›› Jedna stvar koja mijenja sve – novogodišnja poruka

Sacinandana Swami, 30. prosinca 2011. u 18:40 sati ... opširnije

›› Ta divna hrana (hranjenje kao izričaj životnih vrijednosti)

Hranjenje je uz razmnožavanje, branjenje i spavanje jedno od temeljnih načela života, a naš pristup toj po život važnoj aktivnosti određuje nas kao osobe. ... opširnije

›› Pjevanje Hare Krišna maha-mantre

Iako je velik broj ljudi već čuo za riječi "Hare Krišna", rijetko je tko upoznat s njihovim značenjem. U ovom kratkom eseju, Šrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada objašnjava značenje Hare Krišna maha-mantre. ... opširnije

›› Vedsko učenje i Hare Krišna pokret

Hare Krišna pokret je žargonski naziv za Međunarodno društvo za svjesnost Krišne (engleska kratica ISKCON). Osnovao ga je 1966. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, jedan od najznačajnijih predstavnika vedske duhovne misli. ISKCON je kod nas registriran kao Međunarodno društvo za svjesnost Krišne u Hrvatskoj. ... opširnije

›› Vandana Shiva

Vandana Shiva doktorirala je iz područja fizike na Sveučilištu Zapadnog Ontarija u Kanadi. Poznata je filozofkinja, ekološka aktivistica, ekofeministica i autorica nekoliko knjiga od kojih su dvije prevedene i na hrvatski jezik, „Ratovi za vodu" i „Biopiratstvo". ... opširnije

›› Svijetu ne treba nikakav reformator

Svijet ima vrlo sposobnu osobu koja upravlja njegovim najsićušnijim zbivanjima. Onome tko smatra da ima prostora za reformu samome treba reforma. ... opširnije

›› Slatkoća riječi ‘ljubav’

Ljubav je vrlo slatka riječ. Kad se izgovori, pobudi se vrlo ugodno raspoloženje i u srcu onog tko je izgovori i onih koji je čuju. Premda rijetko mogu shvatiti njezino pravo značenje, ipak svatko voli čuti tu riječ. Svim bićima upravlja ljubav. Mnogi će radi nje čak i život dati. ... opširnije
VIDEO PREDAVANJA
AUDIO PREDAVANJA

• Govardhana puja festival, predavanje u Novinarskom domu

Denis Dumančić (Raso Dadhi Hari das), 30/10/2016

• Predavanje iz Caitanya Caritamrite, 4. poglavlje

Tomislav Klasnić /Sundarananda das/, Nedjeljni program, 3/4/2016

• Predavanje iz Bhagavad-gite kakva jest 16.4

Gordan Jurković (Jananivasa das), 20/3/2016

• Sretna duša

Sretna duša predstavlja vanvremensko znanje Veda – kako ostvariti istinsku sreću duše. Takva je sreća neograničena i nije uvjetovana izvanjskim materijalnim okolnostima. Osoba koja ostvaruje sreću duše djeluje konstruktivno i s ljubavlju čak i u vrlo izazovnim situacijama.

• Predavanje iz Srimad Bhagavatama 1.1.10

Denis Dumančić (Raso Dadhi Hari das), Klub Supersoul, 29/11/2015

• Kirtani u Centru

Recitiranje ili pjevanje Božjih imena (u formi mantre - duhovne zvučne formule), Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, "O, Gospodinova energijo, o, Gospodine, molim vas, prihvatite me i uključite me u svoju transcendentalnu (duhovnu) službu”!, i pažljivo slušanje tema o Bogu, najdjelotvornija je metoda primjene bhakti-yoge. Izgovarajući transcendentalna imena Boga zapravo se družimo s Bogom, na taj način u dodiru s Gospodinovom duhovnom prirodom, naša izvorna duhovna priroda kao božjeg sluge postaje oživljena.

• Predavanje iz Bhagavad-gite kakva jest 16.4

Tomislav Klasnić (Sundarananda das), 4/10/2016
NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu •

BHAJANI IZ DRUGIH CENTARA