Pjevanje Hare Krišna maha-mantre


Centar za vedske studije Zagreb › zanimljivosti › pjevanje-hare-krishna-maha-mantre

Iako je velik broj ljudi već čuo za riječi "Hare Krišna", rijetko je tko upoznat s njihovim značenjem. U ovom kratkom eseju, Šrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada objašnjava značenje Hare Krišna maha-mantre.

Transcendentalna zvučna vibracija izgovaranja Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare najuzvišenija je metoda za buđenje naše uspavane duhovne svjesnosti.

Kao duhovna živa bića, mi smo izvorno svjesni Krišne, ali zbog zagađenosti materijom od pradavnih vremena, naša je svjesnost izopačena utjecajem materijalne atmosfere. To materijalno ozračje u kojem sada živimo naziva se maya ili iluzija. Maya znači "ono što nije". Pod utjecajem te iluzije mi pokušavamo gospodariti materijalnom prirodom, ali smo zapravo podložni utjecajima njezinih neumoljivih zakona. Kada sluga pokušava oponašati svog moćnoga gospodara, za njega se kaže da je u iluziji. Mi pokušavamo iskorištavati prirodna dobra koje nudi materijalna priroda, ali time se zapravo sve više uplićemo u njezine zakonitosti. I zato, iako ulažemo znatan napor da bismo pobijedili prirodu, time ipak postajemo sve više ovisni o njoj. Ta nerazumna borba s materijalnom prirodom može se odmah zaustaviti buđenjem naše vječne svjesnosti Krišne.

Izgovaranje Hare Krišna maha-mantre duhovni je proces za buđenje naše izvorne, čiste svjesnosti.

Izgovaranjem ove transcendentalne vibracije možemo izbaciti sve strahove iz srca. Glavni uzrok svih tih strahova je lažna svjesnost da smo mi gospodari svega što nas okružuje.

Svjesnost Krišne nije neki umjetni proces koji bi se nametao umu. To je izvorna svjesnost, prirodna energija živoga bića. Kada slušamo tu duhovnu vibraciju, ta se svjesnost ponovo budi.

Ovo je najjednostavniji način meditacije koji se najviše preporučuje za doba u kojem živimo.

Praktičnim iskustvom možemo također osjetiti da izgovaranjem Hare Krišna maha-mantre (ili "velike mantre izbavljenja") možemo trenutno kušati transcendentalno zadovoljstvo koje dolazi s duhovne razine. U materijalnom shvaćanju života zaokupljeni smo materijalnim osjetilnim uživanjem, kao da smo na nižoj, životinjskoj razini. Malo uzvišenija razina života od prethodno spomenute pokušaj je da se pomoću mentalne spekulacije izbavimo iz okova materijalnog postojanja. Međutim, još je uzvišenija razina od ove kada smo dovoljno inteligentni da pokušamo pronaći vrhovni uzrok svih uzroka. I tek tada, kada smo na razini duhovnog razumijevanja, nadilazimo razinu osjetila, uma i inteligencije, uzdižući svoju svjesnost na transcendentalnu (duhovnu) razinu. Izgovaranje Hare Krišna maha-mantre aktivnost je duhovne razine svjesnosti. Tom zvučnom vibracijom možemo nadići sve niže razine svjesnosti, naime osjetilnu, mentalnu i intelektualnu. Stoga nema potrebe da se razumije jezik mantre, niti postoji potreba za mentalnom spekulacijom ili nekim intelektualnim preinakama.

Izgovaranje (pjevanje) maha-mantre je prirodno, i pošto potječe s duhovne razine, svatko to može činiti bez ikakvih prethodnih kvalifikacija.

Na malo višoj razini napretka, od osobe se očekuje da ne vrši uvrede prilikom prakticiranja duhovnog života. Naravno, onome tko je previše upleten u materijalne djelatnosti potrebno je malo više vremena da bi došao na razinu duhovnih standarda, ali čak i tako materijalno zapletena osoba može se vrlo brzo uzdići na duhovnu razinu.

Riječ "Hara" je način oslovljavanja Gospodinove energije, a riječi "Krišna" i "Rama" načini su oslovljavanja samoga Gospodina. Obje riječi, "Krišna" i "Rama", znače "vrhovno zadovoljstvo, dok je "Hara" Gospodinova energija tog zadovoljstva, koja u vokativu zvuči "Hare". Te tri riječi, naime "Hare", "Krišna" i "Rama" duhovne su osnove maha-mantre.

Izgovaranje mantre je duhovni poziv Gospodinu i njegovoj energiji da pruže zaštitu nama, uvjetovanim dušama.

Pjevanje (izgovaranje) Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare najučinkovitiji je način duhovne samospoznaje u ovom dobu svađe i licemjerja. Gospodin se razotkriva svakome tko izgovara ovu mantru iskreno.


SADRŽAJ RUBRIKE

›› Jedna stvar koja mijenja sve – novogodišnja poruka

Sacinandana Swami, 30. prosinca 2011. u 18:40 sati ... opširnije

›› Ta divna hrana (hranjenje kao izričaj životnih vrijednosti)

Hranjenje je uz razmnožavanje, branjenje i spavanje jedno od temeljnih načela života, a naš pristup toj po život važnoj aktivnosti određuje nas kao osobe. ... opširnije

›› Pjevanje Hare Krišna maha-mantre

Iako je velik broj ljudi već čuo za riječi "Hare Krišna", rijetko je tko upoznat s njihovim značenjem. U ovom kratkom eseju, Šrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada objašnjava značenje Hare Krišna maha-mantre. ... opširnije

›› Vedsko učenje i Hare Krišna pokret

Hare Krišna pokret je žargonski naziv za Međunarodno društvo za svjesnost Krišne (engleska kratica ISKCON). Osnovao ga je 1966. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, jedan od najznačajnijih predstavnika vedske duhovne misli. ISKCON je kod nas registriran kao Međunarodno društvo za svjesnost Krišne u Hrvatskoj. ... opširnije

›› Vandana Shiva

Vandana Shiva doktorirala je iz područja fizike na Sveučilištu Zapadnog Ontarija u Kanadi. Poznata je filozofkinja, ekološka aktivistica, ekofeministica i autorica nekoliko knjiga od kojih su dvije prevedene i na hrvatski jezik, „Ratovi za vodu" i „Biopiratstvo". ... opširnije

›› Svijetu ne treba nikakav reformator

Svijet ima vrlo sposobnu osobu koja upravlja njegovim najsićušnijim zbivanjima. Onome tko smatra da ima prostora za reformu samome treba reforma. ... opširnije

›› Slatkoća riječi ‘ljubav’

Ljubav je vrlo slatka riječ. Kad se izgovori, pobudi se vrlo ugodno raspoloženje i u srcu onog tko je izgovori i onih koji je čuju. Premda rijetko mogu shvatiti njezino pravo značenje, ipak svatko voli čuti tu riječ. Svim bićima upravlja ljubav. Mnogi će radi nje čak i život dati. ... opširnije
VIDEO PREDAVANJA
AUDIO PREDAVANJA

• Govardhana puja festival, predavanje u Novinarskom domu

Denis Dumančić (Raso Dadhi Hari das), 30/10/2016

• Predavanje iz Caitanya Caritamrite, 4. poglavlje

Tomislav Klasnić /Sundarananda das/, Nedjeljni program, 3/4/2016

• Predavanje iz Bhagavad-gite kakva jest 16.4

Gordan Jurković (Jananivasa das), 20/3/2016

• Sretna duša

Sretna duša predstavlja vanvremensko znanje Veda – kako ostvariti istinsku sreću duše. Takva je sreća neograničena i nije uvjetovana izvanjskim materijalnim okolnostima. Osoba koja ostvaruje sreću duše djeluje konstruktivno i s ljubavlju čak i u vrlo izazovnim situacijama.

• Predavanje iz Srimad Bhagavatama 1.1.10

Denis Dumančić (Raso Dadhi Hari das), Klub Supersoul, 29/11/2015

• Kirtani u Centru

Recitiranje ili pjevanje Božjih imena (u formi mantre - duhovne zvučne formule), Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, "O, Gospodinova energijo, o, Gospodine, molim vas, prihvatite me i uključite me u svoju transcendentalnu (duhovnu) službu”!, i pažljivo slušanje tema o Bogu, najdjelotvornija je metoda primjene bhakti-yoge. Izgovarajući transcendentalna imena Boga zapravo se družimo s Bogom, na taj način u dodiru s Gospodinovom duhovnom prirodom, naša izvorna duhovna priroda kao božjeg sluge postaje oživljena.

• Predavanje iz Bhagavad-gite kakva jest 16.4

Tomislav Klasnić (Sundarananda das), 4/10/2016
NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu •

BHAJANI IZ DRUGIH CENTARA