Bhakti-yoga

BHAKTI-YOGA - YOGA LJUBAVI (povezivanje) s Bogom kroz Ljubavnu predanostSanskritska riječ yoga znači povezivanje. Yoga je drevna metoda duhovne prakse i filozofije opisana u najstarijim knjigama duhovne filozofske misli poznatim kao staroindijske VEDE. Ta drevna duhovna praksa ima za cilj pomoći nam u razumijevanju sebe, svijeta koji nas okružuje, svoje svrhe postojanja i povezivanja sa svojim vječnim božanskim izvorom.

Postoji mnogo različitih vrsta yoge, kao što su kriya-yoga, hatha-yoga, kundalini-yoga, aštanga-yoga, koje su sve grane duhovne prakse yoge odnosno povezivanja.

U današnjem vremenu najčešće imamo površnu informaciju da je yoga skup vježbi i disanja namijenjenih boljem fizičkom i mentalnom stanju čovjeka. Međutim, pravi smisao yoge uvelike nadilazi fizičke i mentalne povoljnosti, koje se definitivno ostvaruju primjenom spomenutih jogičkih sustava, ali prava svrha yoge jest spoznati svoju vječnu prirodu kao djelića i samim time i sluge Boga.

U sustavu aštanga-yoge, koji je izvorna metoda yoge, savršenstvo duhovne prakse nazivamo samadhi – potpuna spoznaja svog duhovnog identiteta koji se razlikuje od prolaznog tijela koje je vozilo nas vječnog duhovnog bića na putu ka vječnosti te spoznaja Svevišnje Božanske Osobe s kojom imamo odnos služenja s Ljubavlju i predanošću. Sustav aštanga-yoge sastoji se od osam stadija, koji uključuju i hatha-yogu (vježbe položaja tijela i disanje).

Međutim, za prosječna čovjeka u sadašnjem dobu primjena čak i nekih aspekata aštanga-yoge postaje nemoguća misija. Razloge u nemogućnosti primjene nalazimo u činjenici da uspješnost zahtijeva dugi niz godina potpune, nepokolebljive i nepodijeljene koncentracije, slijeđenje strogih pravila i propisa, izričito izbjegavanje udovoljavanja osjetilima i slijeđenje mnogih rigoroznih zahtjeva. U našem modernom društvu, onečišćenom s toliko puno uznemirenja, praktično je za većinu ljudi nemoguće primjenom aštanga-yoge dostići krajnji cilj - duhovnu spoznaju. Ova činjenica nikako ne umanjuje značaj aštanga-yoge, već ukazuje na zahtjevnost ovog sustava duhovne prakse koji je za većinu ljudi modernog doba preveliki izazov i stoga često obeshrabruje i pokušati primjenjivati yogu.

BHAKTI YOGA je s druge strane vrlo prirodan i jednostavan, lako primjenjiv i najdjelotvorniji put koji velikoj većini ljudi omogućuje iskustvo oživljavanja naše vječne duhovne prirode, dovodeći nas do samospoznaje i spoznaje našeg vječnog odnosa s Bogom, prirodom i svijetom koji nas okružuje te nam omogućuje istinski mir i harmoniju suživota sa svim živim bićima. Jer je temeljna značajka duhovne spoznaje razumjeti duhovni izvor svih živih bića. Svi smo djelići Boga, duhovna iskra koja pokreće tijelo čovjeka, životinje, insekta, vodozemca uvijek zadržava svoju individualnost, ali svaka ta duhovna iskra je jednake karakteristike. Duhovna iskra koja pokreće tijelo čovjeka, bijele ili tamne puti je iste kvalitete, kao i duhovna iskra koja pokreće tijela drugih životnih vrsta i tu duhovnu iskru ne može stvoriti niti jedan oblik ljudskog nastojanja.

Ova je spoznaja iskustvo narastajućeg zadovoljstva koje, za razliku od prolaznog zadovoljstva osjetilne i mentalne ugode, ostaje iskustvo neprolazne sreće u potpunosti i ključ je za rješenje svih izazova s kojima se susreće i čovjek kao individua i svijet kao zajednica ljudi.

Nerazumijevanje u odnosima, svi oblici nasilja, počevši s obiteljskim, kriminal, terorizam, netolerancija, mržnja, konzumerizam i eksploatacija svih vrsta, trgovina ženama i djecom radi seksualnog iskorištavanja, ovisnosti svih vrsta – svi ovi problemi nastaju kao neutažena želja za zadovoljstvom. Želja za zadovoljstvom prirodna je i legitimna, ali može biti zadovoljena jedino kad se povežemo s Izvorom sveg zadovoljstva i Ljubavi, a to je Bog kojeg Vedske knjige znanja nazivaju Krišna - onaj koji privlači sva živa bića.

Ta povezanost s Bogom preduvjet je za stvaranje kulture i civilizacije nesebičnosti i formula je Mira jer nas opunomoćuje sposobnošću da svako živo biće vidimo kao dragog djelića Boga s kojim možemo razmjenjivati božansku Ljubav kroz razumijevanje - empatija, solidarnost, suosjećanje, brižnost, pomaganje i potpuna predanost u povjerenju Ljubavi. Obilježje te Ljubavi nikako nije oholost, elitizam i razni oblici taštine, veća poniznost i zahvalnost, jer ta je Ljubav neprocjenjivi dar – bezuzročna milost.

MAHA MANTRA - Velika molitva

Recitiranje ili pjevanje Božjih imena (u formi mantre - duhovne zvučne formule), Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, "O, Gospodinova energijo, o, Gospodine, molim vas, prihvatite me i uključite me u svoju transcendentalnu (duhovnu) službu”!, i pažljivo slušanje tema o Bogu, najdjelotvornija je metoda primjene bhakti-yoge. Izgovarajući transcendentalna imena Boga zapravo se družimo s Bogom, na taj način u dodiru s Gospodinovom duhovnom prirodom, naša izvorna duhovna priroda kao božjeg sluge postaje oživljena.

Hare Krišna mantra je najuzvišenija molitva jer ne tražimo od Gospodina ništa osim prilike da Ga služimo s Ljubavlju i Zahvalnošću. Ta molitva ima najveću moć da produhovi našu svjesnost i transformira je u svjesnost nesebične ljubavi. Ovaj drevni sustav yoge vjerodostojan je duhovni proces koji ima vrlo praktičnu primjenu u svim sferama života bilo kojeg čovjeka i dio je duhovne znanosti opisane u izvornoj vedskoj literaturi.

Om tat sat


SADRŽAJ RUBRIKE

›› BHAKTI-YOGA - YOGA LJUBAVI (povezivanje) s Bogom kroz Ljubavnu predanost

Sanskritska riječ yoga znači povezivanje. Yoga je drevna metoda duhovne prakse i filozofije opisana u najstarijim knjigama duhovne filozofske misli poznatim kao staroindijske VEDE. Ta drevna duhovna praksa ima za cilj pomoći nam u razumijevanju sebe, svijeta koji nas okružuje, svoje svrhe postojanja i povezivanja sa svojim vječnim božanskim izvorom. ... opširnije
VIDEO PREDAVANJA
AUDIO PREDAVANJA

• Govardhana puja festival, predavanje u Novinarskom domu

Denis Dumančić (Raso Dadhi Hari das), 30/10/2016

• Predavanje iz Caitanya Caritamrite, 4. poglavlje

Tomislav Klasnić /Sundarananda das/, Nedjeljni program, 3/4/2016

• Predavanje iz Bhagavad-gite kakva jest 16.4

Gordan Jurković (Jananivasa das), 20/3/2016

• Sretna duša

Sretna duša predstavlja vanvremensko znanje Veda – kako ostvariti istinsku sreću duše. Takva je sreća neograničena i nije uvjetovana izvanjskim materijalnim okolnostima. Osoba koja ostvaruje sreću duše djeluje konstruktivno i s ljubavlju čak i u vrlo izazovnim situacijama.

• Predavanje iz Srimad Bhagavatama 1.1.10

Denis Dumančić (Raso Dadhi Hari das), Klub Supersoul, 29/11/2015

• Kirtani u Centru

Recitiranje ili pjevanje Božjih imena (u formi mantre - duhovne zvučne formule), Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, "O, Gospodinova energijo, o, Gospodine, molim vas, prihvatite me i uključite me u svoju transcendentalnu (duhovnu) službu”!, i pažljivo slušanje tema o Bogu, najdjelotvornija je metoda primjene bhakti-yoge. Izgovarajući transcendentalna imena Boga zapravo se družimo s Bogom, na taj način u dodiru s Gospodinovom duhovnom prirodom, naša izvorna duhovna priroda kao božjeg sluge postaje oživljena.

• Predavanje iz Bhagavad-gite kakva jest 16.4

Tomislav Klasnić (Sundarananda das), 4/10/2016
NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu •

BHAJANI IZ DRUGIH CENTARA